چرا این تلفن زنگ نمی زند؟

خلاصه داستان چرا این تلفن زنگ نمی زند:

در کارگاهی قدیمی، تعمیرکاری در دنیای تلفن‌های خراب، غرق است. او از صدای زنگ تلفن‌ها کلافه شده است. در جستجوی پاسخ به تلفن‌ها، وارد دنیای عجیبی‌ می‌شود. جایی که‌ می‌فهمد صدا در درون اوست.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت