لیست اخبار صفحه :7
نمایش افسانه ماردوش

نمایش افسانه ماردوش

جمشید شاه پادشاه ایران که قدرت و شوکتی بسیار یافته ادعای خدایی کرده و مردم و لشکریان به این دلیل از او روی می‌گردانند. ضحاک در یمن کشور همسایه ایران، به یاری اهریمن، پدر را می کشد و پادشاه میشود. اهریمن در نقش آشپز ظاهر شده و برای او عذاهای خوشمزه می پزد و به عنوان هدیه شانه های ضحاک را می بوسد و غیب میشود. از شانه های ضحاک مارهایی می روید که تنها خوراکشان مغز سر ادمی است. ضحاک به ایران حمله می کند و پادشاه ایران میشود. فریدون پسری است که مخفیانه متولد و بزرگ شده، به یاری کاوه آهنگر بر ضحاک می شورند و ...

نمایش افسانه های نو

نمایش افسانه های نو

باثار پسر لقمان کودکی کنجکاو است و می‌خواهد مثل پدرش باشد. لقمان با بازی و نمایش به او می‌آموزد که چگونه به خواسته خود برسد.

نمایش خرس آرکانسا

نمایش خرس آرکانسا

دختربچه‌ای به نام تیش با خرسی که در سیرک هنرنمایی می‌کند آشنا می‌شود. تیش آرزو دارد پدربزرگش برای همیشه در کنار او باشد. اما واقعیت زندگی چیز دیگری است. او از خرس می‌آموزد تا وقتی کارهای خوبی که پدربزرگش به او یاد داده را زنده نگاه ‌دارد، پدربزرگ در کنار اوست.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت