لیست اخبار صفحه :6
نمایش هدیه اسرار آمیز

نمایش هدیه اسرار آمیز

در شب تولد شاهزاده، جارچیان در شهر جار می‌زنند که هر فردی بتواند در شب یلدا گل پامچال بهاری برای شاهزاده بیاورد، یک سبد طلا جایزه می‌گیرد....

نمایش یک روز دو فصل و هدیه کوچولو

نمایش یک روز دو فصل و هدیه کوچولو

کوچولو تصمیم دارد با هدیه ای مادرش را خوشحال کند. اما سردرگم مانده و چون می خواهد اورا از صمیم قلب خوشحال کند باید بهترین هدیه ای که می تواند را تهیه کند. شاید یک کتاب، شاید هم یک بسته ی هیجان انگیز. اما مطمئن نیست. او برای پیدا کردن این هدیه سفری را آغاز می کند و در این سفر اتفاقات بسیاری برایش می افتد.

نمایش ماهی قرمز کوچولو

نمایش ماهی قرمز کوچولو

ماهی قرمز کوچولو به نویسندگی و کارگردانی هلن همتی و براساس داستانی از لیولنونی از تولیدات مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

نمایش گنجشکک اشی مشی

نمایش گنجشکک اشی مشی

گنجشکک اشی مشی، علی رقم تذکرها و توصیه های دیگر پرندگان برای دوری از آدم‌ها، تصمیم می گیرد به آدم ها نزدیک شده و با آنها دوست شود. در راه خاری که به پایش رفته را به نانوا می دهد، برای گاو پیرزن علف می برد، شاخه گلی را به عروس و داماد هدیه می دهد اما بی توجهی و روزمرگی آدم ها سبب عدم توجه مردم به گنجشکک می شود. گنجشکک سرخورده و دلشکسته از حرف دوستانش و عمل اشتباه آدم‌ها تصمیم می گیرد مردم را متوجه رفتار نا مناسبشان بکند. انگشتر عروس را برداشته و برای شکایت پیش کدخدای ده می رود. غافل از اینکه...

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت