لیست اخبار صفحه :5
نمایش درخت بخشنده

نمایش درخت بخشنده

روزی پسرکی با درختی دوست می شود . درخت در تمام مراحل زندگی پسرک به یاری او می شتابد و بی هیچ چشم داشتی همه چیزش را در اختیار پسر قرار می دهد تا هر روز بتواند او را ببیند و با او حرف بزند. پسر بزرگ می شود و تا جایی پیش می رود که حتی تنه ی درخت هم برای امرار معاش خود قطع می کند اما درخت باز هم به دوستی با او بیش از خود امیدوار و راضی است.

فیلم پدافند غیر عامل

فیلم پدافند غیر عامل

آشنا نمودن کودکان و نوجوانان با اصول اولیه دفاع شخصی، در مواقع بحرانی به ویژه در مقابل حمله دشمن.

نمایش  نما
نمایش نما

نمایش نما

جهت ورود به نمایش نما لطفا کلیک فرمایید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت