لیست اخبار صفحه :3
نمایش آدم برفی

نمایش آدم برفی

در یک شب برفی آقای نویسنده که برای نوشتن داستانش هیچ سوژه ای به ذهنش نمی رسید، تصمیم می گیرد با کودکان همسایه برف بازی کند، این بازی زمینه ای می شود برای اتفاقات شگفت انگیز بعدی...

نمایش روز عجیب

نمایش روز عجیب

پسری به خاطر مشغله ی پدر و مادرش اغلب در خانه تنها می‌ماند. او برای این‌که توجه پدر و مادرش را جلب کند کارهایی انجام می‌دهد که ماجراهای مختلفی در پی دارد و او را درگیر می‌کند. پسرک هر روز با شیطنت ها و خراب کاری هایش همه را آزار می دهد. همه دوستان و همسایه ها و حتی وسایل خانه از شیطنت های او به ستوه آمدند. در یک روز عجیب وقتی همه وسایل را در کمد پنهان می‌کند، وسایل جان می‌گیرند و اتفاق‌هایی می‌افتد که پسر تبدیل به قورباغه شود اما...

نمایش قصه نقلی

نمایش قصه نقلی

نقلی پسر بچه روستایی باهوش و مهربانی است که میخواهد به دیدار مادر بزرگش برود. اما در راه با جنگلبان برخورد می کند و او ضمن یادآوری خطرات جنگل، بوقی به نقلی می دهد که در مواجه با خطر، آن را به صدا در آورد تا جنگلبان به کمکش بیاید. نقلی پس از گذشت از مسیر و اتقاقات هیجان انگیز به خانه مادر بزرگ می رسد اما...

نمایش افسانه ماردوش

نمایش افسانه ماردوش

جمشید شاه پادشاه ایران که قدرت و شوکتی بسیار یافته ادعای خدایی کرده و مردم و لشکریان به این دلیل از او روی می‌گردانند. ضحاک در یمن کشور همسایه ایران، به یاری اهریمن، پدر را می کشد و پادشاه میشود. اهریمن در نقش آشپز ظاهر شده و برای او عذاهای خوشمزه می پزد و به عنوان هدیه شانه های ضحاک را می بوسد و غیب میشود. از شانه های ضحاک مارهایی می روید که تنها خوراکشان مغز سر ادمی است. ضحاک به ایران حمله می کند و پادشاه ایران میشود. فریدون پسری است که مخفیانه متولد و بزرگ شده، به یاری کاوه آهنگر بر ضحاک می شورند و ...

نمایش آب و دیگران

نمایش آب و دیگران

آقای کف پا برای گلدانش دنبال آب میگردد اما زمین را خشکسالی فرا گرفته و ...

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت