سلطان و آهو

خلاصه داستان سلطلان و آهو:

یک روز پادشاهی به شکار رفته بود. در کنار جنگلی بزرگ آهویی دید و در پی آن افتاد. آهواو را به درون جنگل کشاند، در آنجا چشم پادشاه به دختری افتاد به زیبایی ماه و عاشق او شد.  عشق پادشاه به این دختر باعث شد که زندگی خودش و همه مردم کشورش دگرگون شود، اما چگونه؟

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت