در برابر باد می ایستم

خلاصه داستان دربرابر باد می ایستم:

داستانی درباره موقعیت‌هایی که سبب می‌شود دختر کوچکی با باد و ویژگی‌های آن آشنا می‌شود.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت