بچه گربه

خلاصه ی داستان بچه گربه:

داستان درباره ی  دختربچه ا ی است که با پدر و مادرش زندگی می کند. پدر و مادری که چندان هم پذیرای او نیستند چون غرق در مسائل و مشکلات خود و دائما در حال مشاجره با یکدیگر هستند. به طور کلی او در یک فضای خانوادگی سرد و بی روح زندگی می کند.تا اینکه یک روز دختربچه متوجه می شود که در حیاط خانه شان گربه ای بچه به دنیا آورده است. او با لذت  زندگی گربه ها را تماشا می کند. گاهی خودش را به صورت بچه گربه ای می بیند که با بقیه ی بچه گربه ها بازی می کند. دختربچه  کم کم خودش را غرق در زندگی گربه ها می کند. چون احساس می کند که بچه گربه ها خوشبخت تر هستند و حداقل این شانس را دارند که مادرشان با آنها بازی می کند وبه آنها اجازه می دهد که از روی دمش بپرند. او به تدریج از زندگی واقعی فاصله می گیرد و دنیایش دیگر نه دنیای آدم ها بلکه دنیای گربه ها است. این حالت  کم کم در او شدت می گیرد تا اینکه کاملا تبدیل به یک بچه گربه می شود .                                                                                                                        

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت