بابا برفی

خلاصه فیلم:

بچه ها در حیاط مدرسه آدم برفی ای می سازند که شبیه بابا بزرگشان است. اما آدم برفی در مقابل نور خورشید آب می شود.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت